Lớp học Yoga Moon Salutation tôn vinh tính nữ - VSHAPE

Lớp học Yoga Moon Salutation tôn vinh tính nữ

Moon Saluation, còn được gọi là Chandra Namaskar, là một biến thể nhẹ nhàng và ngược với Sun Salutation (Surya Namaskar).

Môn này tôn vinh tính nữ của năng lượng bên trong con người, tương phản với tính dương/nam tính của Sun Saltutation. Tuy nhiên, Moon Salutation không chỉ cho phụ nữ! Đàn ông tập môn này để điều hòa tính cách, giúp bớt nóng nảy, ôn hòa hơn. Moon Salutation có thể thay đổi năng lượng mà không tăng nhiệt trong cơ thể, giúp người tập thư giãn, cân bằng cảm xúc và sống điều độ.

Bạn đã sẵn sàng ?

Đăng ký với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ tốt nhất và phù hợp với cơ thể bạn.