Đào Tạo Huấn Luyện Viên - VSHAPE

Đào Tạo Huấn Luyện Viên

KHOÁ ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN

Trung tâm Vshape Fitness & Yoga Center mở khoá đào tạo Huấn Luyện Viên Cá Nhân

Các chương trình đào tạo Huấn Luyện Viên Cá Nhân được giảng dạy và đào tạo bởi Master Trainer có chứng chỉ NASM chuyên môn và đã từng giảng dạy tại Mỹ. Chương trình học sẽ dựa trên giáo trình đào tạo của trung tâm sức khoẻ và thể dục chuyên nghiệp của Hoa Kỳ (National Academy of Sports Medicine – NASM)

Đối tượng:

 • Dành cho những các huấn luyện viên muốn được bổ sung kiến thức về chuyên môn huấn luyện viên hoặc những bạn muốn được cấp bằng huấn luyện viên cá nhân để mở phòng tập.
 • Đã tốt nghiệp PTTH
 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Linh hoạt thời gian và đảm bảo đủ tiết học
 • Đam mê và yêu thể thao

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 1: Chương trình đào tạo huấn luyện viên Thể Hình – Fitness – Huấn Luyện Viên Cá nhân

 

Thời gian: 8 tuần (2 buổi T4 và CN), (2 tiếng/ buổi)

Số lượng học viên: tối đa 10 người/ lớp để tối ưu hoá chất lượng giảng dạy

Học phí: 12,000,000 VND

 

Mỗi buổi sẽ bao gồm 1 tiếng lý thuyết, 1 tiếng thực hành

Tài liệu: được phát bởi giảng viên ở mỗi buổi học.

 

Nội Dung khoá học sẽ bao gồm những kiến thức căn bản của NASM và học viên sẽ được học tất cả các chương sau đây trong 8 tuần học

 • CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ/ SINH HỌC

(Disciplines of Functional Biomechanics)

 • CHƯƠNG 2: KHOA HỌC DINH DƯỠNG TRONG FITNESS

(Client-Based Nutrition Sciences)

 • CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TÍCH HỢP

(Concepts of Integrated Training)

 • CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ THẾ TRẠNG

(Executing Formal Fitness Assessments)

 • CHƯƠNG 5: KHỞI TẠO BẢN THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TẬP

(Initializing Program Design)

 • CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH OPT: GIAI ĐOẠN 1

(The Optinum of Performance Training Model – applying stabilization)

 • CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH OPT: GIAI ĐOẠN 2

(The Optinum of Performance Training Model – applying strength)

 • CHƯƠNG 8: MÔ HÌNH OPT: GIAI ĐOẠN 3

((The Optinum of Performance Training Model – applying Power)

 • CHƯƠNG 9: HOÀN THÀNH BẢN THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TẬP

(Finalizing program design)

 • CHƯƠNG 10: PHƯƠNG PHÁP “STRETCHING ANATOMY”

(Stretching Anatomy)

 • CHƯƠNG 11: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ TRONG PHÒNG TẬP
 • CHƯƠNG 12: HUẤN LUYỆN VỀ SƠ CỨU (First Aid)
 • CHƯƠNG 13: KĨ THUẬT HUẤN LUYỆN
 • CHƯƠNG 14: TỔNG KẾT

 

Lợi ích sau khoá học:

 • Sau chương trình đào tạo, các học viên sẽ làm 2 bài kiểm tra (1 thực hành, 1 lý thuyết), học viên sẽ phải đạt 70% trở lên để nhận được bằng chứng nhận của trung tâm Vshape Fitness Center.
 • Có cơ hội làm việc tại môi trường chuyên nghiệp VShape Fitness hoặc được giới thiệu để làm việc tại các trung tâm khác
 • Được cấp giấy chứng nhận của trung tâm Vshape Fitness Center

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: Chương trình đào tạo huấn luyện viên Thể Hình – Fitness – Huấn luyện viên cá nhân

 

Thời gian: 10 Tuần Học (sẽ được chia làm 2 phần học)

 • Phần 1: Tuần 1 – tuần 8 (2 buổi T4 và CN), (2 tiếng/ buổi)
 • Phần 2: Tuần 9 – Tuần 10 (5 buổi/ tuần từ T2-T6), (3 tiếng/ buổi)

 

Số lượng học viên: tối đa 10 người/ lớp để tối ưu hoá chất lượng giảng dạy

Học phí: 15,000,000 VND

 

Mỗi buổi sẽ bao gồm 1 tiếng lý thuyết, 1 tiếng thực hành

Tài liệu: được phát bởi giảng viên ở mỗi buổi học.

 

Nội Dung khoá học Phần 1

Bao gồm những kiến thức căn bản của NASM và học viên sẽ được học tất cả các chương sau đây trong 8 tuần học

 • CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ/ SINH HỌC

(Disciplines of Functional Biomechanics)

 • CHƯƠNG 2: KHOA HỌC DINH DƯỠNG TRONG FITNESS

(Client-Based Nutrition Sciences)

 • CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TÍCH HỢP

(Concepts of Integrated Training)

 • CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ THẾ TRẠNG

(Executing Formal Fitness Assessments)

 • CHƯƠNG 5: KHỞI TẠO BẢN THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TẬP

(Initializing Program Design)

 • CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH OPT: GIAI ĐOẠN 1

(The Optinum of Performance Training Model – applying stabilization)

 • CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH OPT: GIAI ĐOẠN 2

(The Optinum of Performance Training Model – applying strength)

 • CHƯƠNG 8: MÔ HÌNH OPT: GIAI ĐOẠN 3

((The Optinum of Performance Training Model – applying Power)

 • CHƯƠNG 9: HOÀN THÀNH BẢN THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TẬP

(Finalizing program design)

 • CHƯƠNG 10: PHƯƠNG PHÁP “STRETCHING ANATOMY”

(Stretching Anatomy)

 • CHƯƠNG 11: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ TRONG PHÒNG TẬP
 • CHƯƠNG 12: HUẤN LUYỆN VỀ SƠ CỨU (First Aid)
 • CHƯƠNG 13: KĨ THUẬT HUẤN LUYỆN
 • CHƯƠNG 14: TỔNG KẾT

 

Nội dung khoá học Phần 2:

Sẽ bao gồm 50 tiết học được học trong 2 tuần với Giảng Viên Việt Nam để được cấp bằng chứng chỉ từ Trung Tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Văn Hoá – Thể Thao – Du lịch ( có giá trị mở được phòng tập sau khi tốt nghiệp)

 

Lợi ích sau khoá học:

 • Sau chương trình đào tạo, các học viên sẽ làm 2 bài kiểm tra (1 thực hành, 1 lý thuyết), học viên sẽ phải đạt 70% trở lên để nhận được bằng chứng nhận của trung tâm Vshape Fitness Center.
 • Có cơ hội làm việc tại môi trường chuyên nghiệp VShape Fitness hoặc được giới thiệu để làm việc tại các trung tâm khác
 • Được cấp giấy chứng nhận của trung tâm Vshape Fitness Center
 • Được cấp giấy chứng nhận Trung Tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Văn Hoá – Thể Thao – Du Lịch (có giá trị mở phòng tập)

 

 

Bạn đã sẵn sàng ?

Đăng ký với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ tốt nhất và phù hợp với cơ thể bạn.